Improving information provision on nutrition and cancer

For cancer survivors and health professionals

Stapel  proefschriften
Download hier het proefschrift

Korte samenvatting

Doel van dit proefschrift was het verbeteren van de voedingsinformatievoorziening voor mensen met kanker, het algemeen publiek en zorgverleners. Uit mijn onderzoek blijkt dat het zich houden aan de WCRF/AICR richtlijnen voor de preventie van kanker de gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven verbetert van mensen met colorectaal kanker. Het percentage mensen dat zich aan deze richtlijnen houdt is teleurstellend.

Daarom heb ik me gericht op de associatie tussen informatievoorziening over voeding en kanker en de ideeën die mensen met colorectaal kanker hebben over voeding en kanker, en op de associatie tussen deze informatievoorziening en veranderingen in het voedingspatroon bij mensen met kanker.

Ook heb ik onderzocht of verpleegkundigen vinden dat ze voldoende kennis hebben over voeding, beweging en kanker, en welke karakteristieken hiermee gerelateerd zijn. Om het algemeen publiek, patiënten en zorgverleners te voorzien van juiste informatie over voeding en kanker, hebben we de website Voedingenkankerinfo.nl opgericht om fabels te weerleggen en feiten te ondersteunen.


Openbare verdediging

De openbare verdediging van het proefschrift vindt plaats op woensdag 18 september om 11.00 stipt in de Aula in Wageningen.

Aansluitend aan de verdediging zal een receptie plaatsvinden, ook in de Aula.